Faktoring Şirketleri

Faktoring Şirketleri

Faktoring Nedir?

Faktoring, firmaların mal ve hizmet satışlarından doğmuş veya doğacak vadeli, fatura veya fatura yerine geçen bir belgeye dayanan alacakların faktoring şirketi tarafından temlik alınması yoluyla, finansman, garanti ve tahsilat hizmetlerinin sunulduğu bir finansal üründür.

Faktoring şirketleri ve Bddk'nın yetki verdiği faktoring bankalarını sitemizde bulabilirsiniz.

BENZER FİRMALAR