Noter Onaylı Tercüme

Noter Onaylı Tercüme Nedir?

Resmi belgelerinizin farklı bir dilde tercüme edilmesine mi ihtiyacınız var? Noter onaylı tercüme, resmi belgelerin kaynak dilden hedef dile eksiksiz ve doğru bir şekilde tercüme edilmesini ve ardından mevzuat ve resmi talimatlar doğrultusunda hazırlanarak noter tarafından tasdik edilmesini ve onaylanmasını ifade eder. Bazı ülkelerde ve bazı kurumlar için yeminli tercüme tek başına resmi amaçlar için kullanılamayabilir. Bu durumlarda eğitim, mesleki, ticari ve hukuki belgeler için noter onaylı tercüme gerekmektedir. Türkiye'de noter onaylı tercüme, noterler tarafından yetkilendirilmiş yeminli tercümanlar tarafından yapılmaktadır.

Noter Onaylı Tercüme

Noter Onaylı Tercüme ile Yeminli Tercüme Arasındaki Fark

Yeminli tercüme ile noter onaylı tercüme arasındaki fark nedir sorusu tercüme sektörü ile ilgili en sık sorulan sorulardan biridir. Yeminli tercüme ve noter onaylı tercüme arasındaki farkları açıklamaya çalışacak olursak yeminli tercüme, yeminli tercüman tarafından yapılan, imzalanan ve mühürlenen tercümeleri ifade eder. Noter onaylı çeviri ise kaynak dilden hedef dile eksiksiz ve doğru bir şekilde çevrilen ve daha sonra noter tarafından tasdik edilen resmi belgeleri ifade eder. Türkiye'de yeminli tercüme noterlerin gözetimi altında yapılmaktadır. İlgili yabancı dilde yüksek lisans diplomasına sahip olan herkes noter huzurunda yemin eder ve yeminli tercüman unvanını alır. Noter, yalnızca kendisi için çalışan ve huzurunda yemin eden çevirmenlerin imzalarını onaylar. Herhangi bir kurum veya kuruluş yeminli tercüme talep edebilir. Bunlar arasında evlilik daireleri, bankalar, üniversiteler, devlet daireleri ve konsolosluklar vb. yer alır. Pasaport, gayrimenkul alım sözleşmeleri, vize, diploma, nüfus cüzdanı, mahkeme işlemleri sırasında düzenlenen belgeler (dilekçeler, bilirkişi görüşleri, delil olarak verilen belgeler, tutanaklar, mahkeme kararları vb.) vekâletnameler, şirket kuruluş belgeleri, mahkeme belgeleri, iş teklifi belgeleri ve iş sözleşmeleri, işçi ve işveren arasındaki ilişkilerle ilgili belgeler ve mevzuat ve yasalarla ilgili diğer yasal belgeler için yeminli tercüme yaptırmanız gerekebilir.

Tercüme Çevirim Var

Bir kurum onaylı tercümeyi kabul ederken, başka bir kurumun tercüme edilmiş belgeleriniz için noter tasdiki almanızı isteyeceği durumlar olabilir. Yine de akılda tutulması gereken, yalnızca onaylı çevirilere noter onayı verildiği gerçeğidir. Yeminli çeviriniz için noter onayı almak istiyorsanız belgenizin çevirisi konusunda başvuracağınız çeviri bürosunun bir noterle çalıştığından emin olmanız en iyisi olacaktır. Çevirimvar Online Tercüme Bürosu, noter tasdiki istediğinizi belirttiğiniz takdirde tercümenizin noter tarafından onaylanmasını sağlamaktadır.

Noter Onaylı Tercümede Çevirimvar Kalitesi

Resmi belgelerin noter tarafından onaylanması ve tasdik edilmesi için gerekli diğer damgaların yanı sıra yeminli tercümanın damgasını da taşıması gerekir. Bu aşamada belirtilmesi gereken husus, bu işlemleri gerçekleştiren çevirmenlerin noter tarafından usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş olması gerektiğidir. Ayrıca, çevirmenin noter belgesi yoksa kaşe ve imzaların hiçbir geçerliliği yoktur. Yeminli tercüme son derece hassas bir alandır ve uygulayıcılarının yeterli eğitim almış, gerekli deneyime ve profesyonel yaklaşıma sahip ve uzmanlık alanlarının terminolojisine tam hâkim olmaları gerekir. Çevirimvar Online Tercüme Bürosu, yukarıdaki bütün gereklilikleri sağlayan en az beş yıl deneyim sahibi çevirmenlerle çalışır. Sadece üç adımda vereceğiniz noter onaylı çeviri siparişinizle notere gitmenize gerek kalmadan Çevirimvar kalitesiyle çeviriniz tamamlanır ve noter tarafından tasdik edilir.

Tercüme Çevirim Var

Noter onaylı tercüme hizmeti , özellikle resmi belgelerin çevirisini ve ilgili bakanlık ve kurumlara sunulmasını içerir. Bunlar arasında pasaportlar, teknik şartnameler, kimlik kartları, ihale belgeleri, araç ruhsatları, sürücü belgeleri, evlilik cüzdanları, patent başvuruları, transkripsiyonlar, vekâletnameler vb. belgeler yer almaktadır. Tercüme gerektiren belgelerin kaynak dilden hedef dile çevirisi gerçekleştirilir ve ilgili kurumlara gönderilmek üzere size teslim edilir. Çevirimvar’ın sunduğu tercüme hizmetleri hakkında daha fazla bilgi ve sorunsuz ve profesyonel hizmet almak için hemen bizimle iletişime geçin.

noter onaylı tercüme